Volledige Disclaimer

Lees de volgende disclaimer aandachtig door voordat u deze website gebruikt.

Zie ook de officiële top 100 onbeperkt ® Privacybeleid

Deze disclaimer regelt uw gebruik van Top100Onbeperkt.nl. Door het gebruik van deze website aanvaardt u deze disclaimer volledig. Als u het niet eens met een deel van deze disclaimer, geen gebruik maken van Top100Onbeperkt.nl of een gelieerde websites, eigenschappen of bedrijven. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. U moet daarom regelmatig teruggaan op wijzigingen. Door deze website te gebruiken nadat we wijzigingen hebben aangebracht, stemt u ermee in deze wijzigingen te accepteren, ongeacht of u ze hebt beoordeeld.

Alle informatie en middelen gevonden op Top100Onbeperkt.nl zijn gebaseerd op de adviezen van de auteur, tenzij anders vermeld. Alle informatie is bedoeld om lezers te motiveren om hun eigen voeding en gezondheid beslissingen te nemen na overleg met hun zorgverlener. Ik ben geen arts, advocaat, psychiater, therapeut, of je moeder, en ik speel niet een op het internet.

De auteur van deze site raadt u aan om een arts te raadplegen alvorens eventuele veranderingen in de gezondheidszorg, met name eventuele wijzigingen in verband met een specifieke diagnose of aandoening. Geen informatie op deze site moet worden ingeroepen om dieet te bepalen, een medische diagnose te stellen, of de behandeling te bepalen voor een medische aandoening. De informatie op deze website is niet bedoeld om een een-op-een relatie met een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te vervangen en is niet bedoeld als medisch advies.

GEEN informatie op deze site moet worden gebruikt voor diagnose, behandeling, voorkoming of genezing van een ziekte of aandoening.

Volledige disclaimer

Door het lezen van deze website, erkent u dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen gezondheid beslissingen. Neem niets van een website, met inbegrip van deze, en probeer het zonder goed onderzoek en medische begeleiding.

Alle verklaringen of claims over de mogelijke voordelen voor de gezondheid verleend door een voedingsmiddel of supplementen zijn niet geëvalueerd door de Food & Drug Administration (FDA) en zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, voorkoming of genezing van een ziekte.

Top100Onbeperkt.nl behoudt zich het recht te verwijderen, bewerken, verplaatsen of sluiten van een content item voor welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opmerkingen die in strijd zijn met de wetten en voorschriften gevormd op grond van de federale Food, drug and cosmetische Act.

Geen van de posten en artikelen op Top100Onbeperkt.nl kan opnieuw worden afgedrukt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. Top 100 onbeperkt. zal reageren op schriftelijke verzoeken om opnieuw af te drukken delen van berichten en uittreksels/citaten (10% of minder) kan worden herdrukt met Naamsvermelding, zolang alle links intact zijn gelaten.

FTC OpenbaarMaking

De FTC vereist bloggers te onthullen wanneer er sprake is van een financieel belang of bias in verband met een aanbeveling of wanneer een blogger het advies kan financieel worden gemotiveerd op enigerlei wijze. Wat nog belangrijker is, heb ik een wens om altijd transparant en eerlijk met lezers te zijn en te onthullen hoe ik geld van deze website maak.

Affiliate links

FTC vereist ook onthulling over om het even welke filiaalverbindingen. Ik heb specifiek nota op de top van een post wanneer affiliate links aanwezig zijn, maar voor openbaarmaking doeleinden, veronderstellen dat een link die u klikt op een affiliate link. Dit betekent dat ik een kleine Commissie van Amazon of een ander bedrijf te verdienen als u besluit om het product te kopen gekoppeld.

Reclame

Ik evalueer potentiële reclame partners op een geval per geval, waarvan de producten, missie, en waarden af te stemmen met de mijne. Ik werk niet met of laat het volgende toe:

  • Betaalde of gesponsorde Blog Posts
  • Gratis producten ter beoordeling
  • Betaalde links of link uitwisselingen
  • Merk ambassadorships
  • Advertentienetwerken of andere niet-curated advertenties
  • Promotionele bedrijven of diensten van derden
  • Netwerk marketing, multi-level marketing, of andere piramidestructuren
  • Ongevraagde joint venture promoties

Ik schrijf geen betaalde posten. Ik accepteer geen gratis producten voor herziening. Mijn gedachten en meningen zijn mijn eigen en niet van die van om het even welke sponsor of adverteerder. Als ik een link naar een product op deze website, is het omdat ik het zelf gekocht, gebruik het voor mijn familie, en denk dat het van hoge kwaliteit.

Commentaar beleid

Ik maak een oprechte inspanning om respectvol, vriendelijk en transparant op Top100Onbeperkt.nl te zijn en hetzelfde respect van u te vragen. Om deze reden, onbeschoft, aanstootgevend, of schadelijke opmerkingen zullen niet worden getolereerd. U bent van harte welkom om het oneens, gewoon mooi doen.

AuteursRecht en rechten VoorBehouden

Alle informatie op deze website, inclusief afbeeldingen, tekst, audio, video en andere vormen van inhoud (met inbegrip van de informatie op deze pagina van bekendmaking) is copyright © Top100Onbeperkt.nl 2018 en mag niet worden gedownload, gereproduceerd, heruitgegeven of anderszins gekopieerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur en van Top100Onbeperkt.nl.

De website en al haar inhoud en de selectie en rangschikking daarvan, is beschermd als een compilatie die eigendom is van Top 100 onbeperkt ® en Top100Onbeperkt.nl onder de copyright wetten van de Verenigde Staten en andere landen. Top 100 onbeperkt ® kan de website wijzigen of inhoud of functies of diensten op elk moment, op enigerlei wijze, voor enige of geen reden verwijderen. Top 100 onbeperkt ® behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in en op de website en de inhoud.

Zoals altijd, ik dank u voor het lezen van Top100Onbeperkt.nl en die deel uitmaken van de verbazingwekkende Gemeenschap hier!